A56e2dd0 3316 419d b511 ddf0041355da

Turvallisuus luo kilpailuetua

D

igitalisoituvassa maailmassa kyberuhkat on nostettu Maailman talousfoorumin tuoreessa raportissa globaalien riskien kärkijoukkoon. Raportin mukaan lisääntyvä teknologiariippuvuus on yksi keskeisimpiä uhkia maailmantaloudelle seuraavan 12 kuukauden aikana. Kyberhyökkäysten ja datavarkauksien ennustetaan lisääntyvän.

Elämme maailmassa, jossa erilaiset uhkatekijät ovat yhä vahvemmin vuorovaikutuksessa toisiinsa. Turvallisuuden kokonaisuuden ymmärtämisen merkitys korostuu. Kyberturvallisuus on erottamaton ja yhä tärkeämpi osa tätä kokonaisuutta, eikä sitä tule arvioida irrallaan ”muusta turvallisuudesta”. Turvallisuuden trendien ja ratkaisuiden strateginen ymmärrys korostuvat.

Turvallisuutta ei tule nähdä vain uhkina ja riskeinä. Päinvastoin, turvallisuus on mahdollistaja, kun siitä huolehditaan. Uskon vahvasti siihen, että turvallisuus näyttäytyy jatkossa niin yhteiskunnille kuin yrityksille yhä vahvemmin kilpailuetutekijänä.

Teknologian ja digitalisaation kehityksessä tulemme jatkossa yhä enemmän kiinnittämään huomioita luottamukseen. Kehen ja mihin ratkaisuihin ja palveluihin voimme luottaa? Luottamuksen merkitystä korostavat myös niin Eurobarometrin kuin suomalaisen nuorison turvallisuuskäsityksiä selvittäneet tutkimukset. Yrityksen näkökulmasta voi hieman pelkistäen sanoa, että asiakkaan luottamus näyttäytyy yrityksen arvona. Ja luottamus kulkee käsi kädessä turvallisuuden kanssa.

Jarno Limnéll, Kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopisto

Mainos