2b3ae5a2 5d65 4f7c 9109 74d780f9f553

T&K-vaje piilee talouskasvun varjossa

Kun Suomen talous on kasvanut viime vuosikymmeninä, on se tapahtunut korkean teknologian vetämänä. Vaikka talous juuri nyt kasvaa, aiheuttaa investointien ja T&K-panostuksien vaje tummia pilviä tulevaisuudelle.

"S

uomen taloudellinen kasvu ja kehitys tapahtui 1990-luvun laman jälkeen teknologisen osaamisen kautta. Isossa roolissa oli Nokian buumi, mutta taustalla oli monia muitakin onnistujia. Tekniset innovaatiot ovat olleet ylivoimaisesti tärkein draiveri Suomen talouskasvulle”, TEK:n Pekka Pellinen taustoittaa.

Suomi on paistatellut viime ajat hyvässä talouskasvussa, mutta tarkemmin asiaa tutkiessa taustalta löytyy vaarallisia signaaleja.

”Monilta osin positiiviset tunnusluvut ovat syntyneet niukkuudella sekä leikkauksilla, jotka ovat monissa tapauksissa kohdistuneet huolestuttavasti T&K-panostuksiin. Näillä toimilla syödään tulevaisuuden kasvun siemenperunaa.”

Vaikka tuorein TEK:n Ja VTT:n tuottama TEKBARO 2017 kertoo panostuksien kääntyneen lievään kasvuun jo vuonna 2016 ja yritykset kertovat saman jatkuvan, korjausliike on ollut turhan pieni.

”Kokonaispanostus on tullut miljardin verran alaspäin huipputasosta.”

”Kokonaispanostus on tullut miljardin verran alaspäin huipputasosta”, Pellinen kertoo huolestuneena. ”Parin-kolmen viime vuoden aikana on eletty takavuosien panostusten tuottamilla tuloksilla. Suuri ongelma leikkauksissa on se, että ne näkyvät viiveellä tunnusluvuissa.”

Pellinen näkee asian korjaamisen olevan eri toimijoiden yhteinen vastuu koskien niin julkista kuin yksityistä sektoria.

”Molemmissa segmenteissä T&K-panostukset ovat laskeneet suunnilleen yhtä paljon. Julkisella rahoituksella on kuitenkin yritysten investointeihin vipuvaikutus. Tuen avulla yritykset pystyvät ottamaan suurempia riskejä, mikä on monesti elinehto uusien innovaatioiden syntymiselle.”

Kun esimerkiksi Tekesin kautta tapahtuvaa rahoitusta on leikattu rajusti, moni investointi on jäänyt tekemättä, koska yritykset eivät ole yksin pystyneet tai uskaltaneet investoida uuteen.

”Tietoisuus investointivajeesta ei ole ollut riittävällä tasolla, minkä vuoksi pidämme tätä aihetta esillä. Me TEK:ssa tunnemme jäsentemme kautta kotimaisen huipputeknologian kentän ja viemme tätä sanomaa myös valtionjohdon suuntaan monissa pöydissä”, Pellinen päättää.

tek.fi

Mainos