De595528 b978 4697 8608 74a2e43e09c7

Älykäs sähköverkko energiatehokkaan arjen perustaksi

"Älypuhelimista ja sähköautoista ei ollut tietoakaan, kun Suomi sähköistettiin 1950–1970-luvuilla. Sähköverkko rakennettiin pääosin ilmajohtoina arjen tarpeisiin, kun haluttiin valot päälle ja koneet käyntiin. Nyt Suomi on maailman mittakaavassa älykkään sähköverkon edelläkävijä. Tässä kehityksessä Elenia on ratkaisuineen näyttänyt suuntaa. Samaan aikaan Elenia vie verkkojaan maihin, turvaan säiden muutoksilta."

Ӏ

lykäs säävarma sähköverkko on koko yhteiskunnan jokapäiväisen toimivuuden perusta. Tiukentuva energiatehokkuus ja sähköntuotannon muutokset monipuolistavat vaatimuksia sähköverkkopalveluille. Tulevaisuutemme on entistä sähköisempi, puhutaan sitten liikenteestä, asumisesta tai ihmisten jokapäiväisestä kanssakäymisestä”, pohtii Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

”Arjessa harvemmin ajatellaan sähköverkkopalveluita. Pidämme niitä itsestään selvänä osana kaikkea tekemistämme. Täällä pohjolan pimeässä ja kylmässä on kuitenkin ehdottoman tärkeää, että palvelu toimii ja sähköt pysyvät päällä. Uudistamme sähköverkkopalveluita vastaamaan digitalisoituvan tulevaisuuden tarpeita”, hän jatkaa.

Elenian verkkojohtaja Jorma Myllymäen ja asiakasjohtaja Ville Sihvolan mukaan parin viime vuosikymmenen kehitys sähköverkkopalveluissa on ollut huimaa.

”Toimme älykkään sähkönkulutuksen mittauksen vuosituhannen alussa Suomeen. Asiakkaamme saivat älykkäät sähkömittarit paljon ennen kuin laki vaati vuoden 2013 loppuun mennessä. Älykäs sähkönkulutuksen mittaus on energiatehokkuuden, pientuotannon sähkömarkkinoille pääsyn ja tulevaisuudessa kysyntäjoustonkin perusta. Sähkö kulkee sekä perinteisistä tuotantolaitoksista asiakkaalle että kasvavassa määrin asiakkaalta sähkömarkkinoille. Koko järjestelmän toimivuus perustuu älykkään sähköverkon teknologiaan”, toteaa Sihvola.

Yksistään Elenian sähköverkkoon on liitetty jo lähes 1500 aurinkopaneelijärjestelmää. Vuodesta 2014 alkaen yhtiön sähköverkkoon liitettyjen aurinkopaneelilaitteistojen määrä on kolminkertaistunut vuosittain. Niistä valtaosa tulee kotitalouksien käyttöön.

Elenian sähköverkkoon 6 vuodessa 600 miljoonaa euroa ja 6000 työvuotta

”Älyverkon ripeän kehityksen rinnalla koko sähkönjakelu on uudistettava. Kodit, yritykset ja yhteiskunta eivät kestä sähkökatkoja, joita säiden ääri-ilmiöt ilmajohdoille aiheuttavat. Myrskyt, ukkoset ja lumikuormat ovat koetelleet arjen sujumista. Valmistelimme huolella vuoden 2009 päätöksemme uudistaa sähköverkkoa säävarmaksi maakaapeloimalla”, Myllymäki jatkaa.

Vuosikymmeniä sitten rakennetut ilmajohdot on uusittava ikänsä puolesta joka tapauksessa. Elenian investoinnit säävarmaan sähkönjakeluun etenevät suunnitellusti. Yhtiö rakentaa vuosittain noin 3000 kilometriä maakaapelia. Elenian satsaukset varmaan sähkönsaantiin nousevat viimeisten 6 vuoden ajalta yli 600 miljoonaan euroon. Jo tähänastinen urakka merkitsee Elenian kumppaneille yli 6000 työvuotta yhtiön verkkoalueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. ”Siirtyessämme säävarman verkon rakentamiseen oli kaapelointiasteemme vajaa 20 prosenttia. Nyt se on 40 prosenttia. Tavoitteemme on saavuttaa yli 70 prosentin maakaapelointiaste vuonna 2028”, toteaa Myllymäki.

Elenian_2.png

Ratkaisuja sähkömarkkinoiden kysyntäjouston edistämiseksi

Muun muassa tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon kasvaessa sähköjärjestelmän tasapainon ylläpito muuttuu nykyistä vaativammaksi. Suotuisilla säillä tuuli- ja aurinkovoimasta syntyy tuotantopiikkejä ja kulutuspiikkejä puolestaan esimerkiksi pakkasajan lämmityskaudella.

”Varaudumme murrokseen testaamalla seuraavan sukupolven älykästä sähkönmittausjärjestelmää Telian ja kotimaisen energianmittausteknologiaan erikoistuneen Aidonin kanssa. Asensimme tänä vuonna 30 000 uuden sukupolven älykästä sähkömittaria testataksemme uusia ratkaisuja sähkömarkkinoiden kysyntäjouston edistämiseksi”, Sihvola kertoo.

Kysyntäjousto ja virtuaalivoimalaitos edellyttävät reaaliaikaista sähkön kulutuskuormien ohjausta ja tietoa sähköverkon kuormituksen muutoksista.

Älykäs sähköverkko avaa kysyntäjoustomarkkinat myös kuluttaja-asiakkaille. ”Seuraavan sukupolven älykäs sähkönmittaus tarjoaa asiakkaille entistä reaaliaikaisempaa tietoa sähkönkulutuksesta. Tulevaisuudessa asiakas voi vaikkapa nähdä kännykästä, kun sauna on napsautettu päälle.”

Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala: ”TARVITSEMME ÄLYKKÄÄN SÄÄVARMAN SÄHKÖVERKON KODIN, TYÖN JA YHTEISKUNNAN ENERGIATEHOKKAAN ARJEN PERUSTAKSI”

elenia.fi

Mainos