64c19e3c f41d 4d3b a4ae 52b0f5462052

Innovatiiviset syöpähoidot halutaan nopeammin potilaiden hyödyksi

Syövän ikävakioitu ilmaantuvuus pysyy tulevina vuosina nykytasolla, mutta väestön ikääntyessä potilasmäärät kasvavat. Syöpähoidot ovat Suomessa korkealla tasolla kansainvälisesti hoitotuloksia verrattaessa.*

E

simerkiksi EUROCARE-4-tutkimuk-sessa kävi ilmi, että jos syöpää hoidettaisiin koko Euroopassa kuten Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, olisi syöpäkuolemia peräti 150 000 vähemmän vuositasolla Kansallisen syöpäkeskuksen Tuula Helanderin mukaan.

”Suomi on syövän perustutkimuksissa maailman kärkeä, mistä todisteena on tieteellisten julkaisujen korkeat sitaatioiden määrät maailmanlaajuisessa vertailussa. Myös kliinisen lääketieteen osalta Suomi on ollut kärkisijoilla eri tutkimuksissa”, Kansallisen syöpäkeskuksen, FICANin, koordinaattori, ja FICAN Southin johtaja Helander kertoo.

AstraZeneca_2.png Michelle Werner ja Nina Ekholm-Wenberg

FICANin tavoitteena on yksiselitteisesti vähentää syöpäkuolleisuutta ja ehkäistä syöpiä tutkimusta ja näyttöön perustuvia toimintatapoja edistämällä. ”Haluamme olla syöpähoitojen eturintamassa, kehittämisen alusta ja syöpäosaamiskeskittymä Suomessa, joka tarjoaa houkuttelevan yhteistyö- ja innovaatioympäristön yritysten näkökulmasta.”

Lääketieteellisen kehityksen lisäksi terveydenhuollon innovaatioissa keskitytään myös potilaiden osallistamiseen esimerkiksi digitaalisin työkaluin.

”Työkaluja on kehitetty esimerkiksi voinnin seurantaan ja kommunikointiin mobiililaitteiden avulla tietoturvallisessa ympäristössä. Potilas itse syöttää lääkityksen tai seurantavaiheen aikana tietoa voinnistaan ja tieto välittyy hoitohenkilökunnan hyödynnettäväksi ja potilas saa tarvittaessa ohjeita. Tämä on tullut käyttöön ensin rintasyöpäpotilaille, mutta tekee vahvasti tuloa myös laajemmin”, ylilääkäri Liisa Pylkkänen Suomen Syöpäyhdistyksestä kertoo.

AstraZeneca_3.png Tuula Helander

Myös virtuaalista konsultaatiota voidaan hyödyntää niin, että potilas ja yleislääkäri ottavat videoyhteyden toisaalla olevaan erikoislääkäriin. ”Erilaisia digitaalisia innovaatioita tehdään, jotta resurssit riittävät syöpien lisääntyessä”, Pylkkänen lisää.

Suomi muita Pohjoismaita jäljessä innovaatioiden hyödyntämisessä

Innovatiivisten syöpälääkkeiden markkinoille pääsy on monilta osin turhan hidasta Suomessa. ”Uusien syöpälääkkeiden korvattavuuskäytännöt hidastavat potilaiden mahdollisuutta saada viimeisimpiä hoitoja. Suomen maine maana, jossa innovaatioita palkitaan, on kyseenalaistumassa”, AstraZenecan Suomen toimitusjohtaja Nina Ekholm-Wenberg toteaa.

”Innovatiivisimmat lääkkeet mahdollistavat monissa tapauksissa potilaan täyden toimintakyvyn hoidonkin aikana.”

AstraZeneca tekee syöpälääkkeiden kehityksessä tutkimustyötä syöpäklinikoiden kanssa ympäri maailmaa. Kliiniset lääketutkimukset tarjoavat potilaille uuden mahdollisuuden, jos perinteiset vaihtoehdot on koluttu läpi. Samalla syöpälääkärit saavat kokemusta lääkkeistä ennen niiden markkinoille tuloa ja saavat innovaatiot käyttöönsä mahdollisimman nopeasti. Kliiniset lääketutkimukset ovat merkittäviä investointeja kohdemaihin.

Innovatiivisten hoitojen kehittäminen ei ole ilmaista, mikä näkyy lääkkeen hinnassa. AstraZenecalla kaivataan kuitenkin uudenlaisen kustannusajattelun omaksumista.

”Katse olisi syytä kääntää hoidon kokonaiskustannuksiin ja potilaan elämänlaatuun. Innovatiivisimmat lääkkeet mahdollistavat monissa tapauksissa potilaan täyden toimintakyvyn hoidonkin aikana”, AstraZenecan Pohjoismaiden ja Baltian alueen johtaja ja Suomen maayhtiön hallituksen puheenjohtaja Michelle Werner muistuttaa.

AstraZeneca_4.png Liisa Pylkkänen

”Ensivaikutelmalta kallis lääke voi tuoda säästöjä muiden hoitokulujen pienentyessä. Esimerkiksi Suomessa lääkkeiden osuus tervey-denhuollon kokonaiskustannuksista on vain viisi prosenttia”, Nina Ekholm-Wenberg lisää.

AstraZeneca on yksi eniten syöpälääkkeiden tuotekehitykseen panostava taho maailmassa. Kolmen edellisen vuoden aikana yhtiö on tuonut kolme uutta syöpälääkettä markkinoille. ”Mitä nopeammin lääkkeet saadaan potilaiden käyttöön, sitä enemmän lääketeollisuus uskaltaa panostaa tutkimukseen ja kehittämiseen. Suomi on meille tärkeä alue ja suomalaiset potilaat ansaitsevat parhaan mahdollisen lääkehoidon”, Werner ja Ekholm-Wenberg summaavat.

*www.syopajarjestot.fi/julkaisut/raportit/syopa-suomessa-2016/syovat-vuonna-2030/ viitattu 25.1.2018

AstraZeneca Oy Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo 010 23 010 astrazeneca.fi

FI-3161-01-18-ONC

Mainos