3c3b9de8 fad9 4a00 b5a2 1bc43a9e9862

Kotimainen innovaatio tuo työkohteiden suojauksen ja tilanjaon nykyaikaan

Dust Shelter Oy on perusteellisen pilotoinnin ja valmistautumisen jälkeen valmis kansalliseen ja kansainväliseen läpimurtoon innovaatiokilpailuja voittaneella DSS-tilanjakoratkaisuillaan.

D

ust Shelter valitsi ensimmäiseksi kohdesektorikseen kasvubuumissa olevan rakennusalan, mutta innovaatiolle on vahvat näkymät myös esimerkiksi mainos- ja lääkealoilla. Verrattuna perinteisiin kertakäyttöisiin muovi- ja puurakenteisiin innovaatiolla voidaan nopeuttaa esimerkiksi rakennusprojektien läpimenoaikaa, kun työskentely onnistuu yhtä aikaa remontin kanssa.

Innovaation isällä, perustajaosakkaalla Joni Vehniäisellä on pitkä työhistoria rakennusalalta alan yrittäjänä. Vehniäisellä on omakohtaisia kokemuksia muoveista ja puusta rakennettujen tilanjakajien ja suojausten ongelmista.

dustshelter_2.png

”Perinteisen suojaseinän pystyttäminen on hidasta, jatkuvaa korjausta vaativaa ja niiden rakenteet ovat kertakäyttöisiä aiheuttaen paljon jätettä. Kulkuaukkojen sulkeminen on myös hankalaa, mikä aiheuttaa riskin pölyn ja lian leviämiselle muihin tiloihin kohteessa. Kolmas ongelma on rakentamisen aikaisten työskentelyolosuhteiden lämpöhukan ja kosteuden hallinta, mikä perinteisillä metodeilla on likipitäen mahdotonta”, Vehniäinen kertoo.

Näiden haasteiden selättämiseksi Vehniäinen alkoi kehittää elementtiperusteista suojaseinäratkaisua.

”Lopputuloksena syntyi innovatiivinen ratkaisu, joka sisältää ilman työkaluja toisiinsa liitettävät, tiiviit ovi- ja seinäelementit sekä niiden säilytys- ja kuljetuskasetin. Seinäratkaisu on korkeudeltaan säädettävä, uudelleen siirrettävä ja tarvittaessa tiivistettävissä alipaineistusta sietäväksi. Elementit ovat rungoltaan alumiinia ja polykarbonaattilevyä, jotka molemmat materiaalit ovat iskunkestäviä ja lämpöä eristäviä.”

Portfolioon kuuluva oviyksikkö pitää sisällään tarvittavat läpiviennit työmaa-aikaisen sähkön, ilmansuodatuksen ja alipaineistuksen mahdollistamiseksi. ”Tavoitteena on ollut saavuttaa rakentamisessa korkeimman puhtausluokan P1-standardi.”

dustshelter_4.png P1-pölynhallinta, osastoinnin avulla asiakaspalvelu voi jatkua korjaustoimenpiteiden aikanakin turvallisesti.

Kestävää ympäristöystävällisyyttä ja säästöä sekä kustannuksissa että ajassa

Seinäelementtien etuna perinteiseen suojaustapaan verrattuna on nopeus, laatu ja ekologisuus. Halutun tilan rajaaminen kestää vain minuutteja, kun muoveilla suojauksen pystyttäminen kestää useita tunteja. Muovit ja puu ovat ongelmajätettä, mutta seinäelementit voidaan hyödyntää aina uudestaan.

”Seinäelementit ovat useita satoja kertoja käytettävissä ja maksavat itsensä takaisin jo viiden siirtokerran jälkeen, mikä käytännössä tarkoittaa yhtä ainoaa rakennuskohdetta tai -projektia.”

”Seinäelementit ovat useita satoja kertoja käytettävissä ja maksavat itsensä takaisin jo viiden siirtokerran jälkeen.”

Lisäksi elementit ovat 100 % kierrätettävästä materiaalista tehtyjä ja tuoteperheellemme on myönnetty kotimainen Clean Tech -sertifikaatti.

”DSS-tuotteiden avulla rakennusalan toimija pystyy ennakoimaan toimintaansa paremmin ja saavuttamaan pitkällä aikavälillä korkeamman sijoitetun pääoman tuoton (ROI) ympäristöystävällisten menetelmien kautta.”

dustshelter_5.png Kohderakentamisen aikaisten työvaiheiden hallinta on ennakoitavissa ja siten kustannustehokasta, esim useat yhtäaikaiset valu- ja pinnoitetyöt sekä projektoinnit nopeutuvat.

Ei vastaavaa ratkaisua markkinoilla

Ideaa jalostettaessa moni on ehtinyt Vehniäiselle ihmetellä, etteikö mitään vastaavaa ole kehitetty missään.

”Menimme alkujaan idean kanssa Keksintösäätiöön, jossa kokeneiden ja kaiken nähneiden asiantuntijoiden ryhmä ihmetteli, eikö tällaista tosiaan ole olemassa. Kotimaiset ja EU:n markkina- ja kilpailija-analyysit vahvistivat, että tämä on uniikki ratkaisu.”

Seinäelementeillä on tehty jo lukuisia onnistuneita pilotteja erilaisissa uudis- ja saneerauskohteissa, kiinteistöissä ja erilaisissa julkisissa tiloissa. Elementtien merkittävä ominaisuus on myös eristävyys ja palonkestävyys, joka vastaa lämpölasin arvoja. Alipaineistuksen avulla taas saavutetaan tasaiset ja vakaan laadukkaat työskentelyolosuhteet.

dustshelter_6.png Sääsuojaus, joka täyttää rakentamisen aikaiset Kuivaketju10-vaatimukset riskienhallinnassa.

”Ratkaisun välittöminä hyötyinä ovat säästöt rakentamisen aikaisissa lämpöenergiakustannuksissa sekä työskentelyolosuhteiden ennustettavuutta ilman sääolosuhteista johtuvia yllätyksiä. Esimerkiksi lattiavalut kuivuvat osastoinnin avulla nopeammin tasaisen lämpimissä olosuhteissa.”

”Rakennusprojektien elinkaaren lyhentyminen on ollut yksi innovaation positiivisista yllätyksistä, jollaiseen ei osattu varautua. Toinen yllätys koettiin, kun eräs pilotti tehtiin Mäkelänrinteen uimahallissa, jossa halli oli muuten asiakkaiden käytettävissä, vaikka työskentelimme koko ajan altaiden tuntumassa. Kun asiakkaan ei tarvitse katkaista liiketoimintaansa suunnitellun remontin ajaksi, on se merkittävä kilpailuvaltti rakennusliikkeille”, Vehniäinen summaa.

dustshelter_7.png Siirrettävillä ja uudelleenkäytettävillä DSS-seinämoduleilla tehty sääsuojaus.

Perusteellinen valmistautuminen kansainvälisille markkinoille

DSS-tuote- ja -tuotantokonsepti ovat huolellisesti rakennettu suoraan kansainvälisiä markkinoita ajatellen. Innovatiivisen ratkaisun myynnistä ja vuokraamisesta huolehtii kansainvälinen kaupallistamisyhtiö DSS Growth. Tuotteiden kysyntää ja markkinoita tutkittiin perinpohjaisesti niin kotimaassa kuin Euroopassa. Kysyntää on ja innovaatio on aloittanut kansainvälisen läpimurtonsa.

”Olemme esimerkiksi tehneet sopimukset Ranskan suurimman telakan ja Pariisin molempien lentokenttien kanssa elementtien toimituksista. Englannissa Lontoon alueella neuvotellaan kahden pilottikohteen toimituksista”, Joni Vehniäinen valottaa.

Tuotteet ovat saaneet erittäin hyviä palautteita toteutuneiden projektikohteiden työpäälliköiltä ja yritysten johtohenkilöiltä. Suojauksia on voitu hyödyntää monin tavoin, esimerkiksi suojaamalla jotain haluttua aluetta työmaasta kastumiselta ja parantamalla työskentelyolosuhteita, mikä on johtanut töiden tehokkaampaan suorittamiseen ja edelleen projektien nopeampaan läpimenoon.

”Parisiin lentokentillä seinäelementtien avulla saneeraus- ja muut työt on mahdollista toteuttaa totuttua nopeammin ja näin minimoidaan työmaan aiheuttama häiriö asiakkaille.”

Dust Shelterin innovaatio vastaa alati kasvavaan vaateeseen rakentamisen ympäristöystävällisyydestä. Se täyttää tällä hetkellä ainoana suojausmenetelmänä EU-lainsäätäjien työmaasuojauksen tiukimmatkin ympäristö- ja laatukriteerit. Koko tuoteperheelle on myönnetty suomalainen CleanTechsertifikaatti, ja Dust Shelter on valittu ainoana suomalaisena yrityksenä EU:n innovaatioiden kaupallistamishankkeeseen.

”DSS-tuotteet täyttävät täysin EU:n asettaman direktiivin (2008/50/EC) muovia korvaavana tuotteena työmailla. Suomessa vuoden 2018 alussa viranomainen tulee valvomaan sekä kosteuden suojausta että energiatehokkuutta rakentamisessa. Suojaussuunnitelmien tulee täyttää tiukat normit. Meidän ratkaisumme täyttävät vaadittavat kriteerit heittämällä. Tällä innovaatiolla tuodaan työkohteiden suojaus nykyaikaan”, Vehniäinen päättää.

dustshelter_3.png Joni Vehniäinen on Dust Shelterin perustajaosakas ja innovatiivisen seinäelementin pääideoija.

dustshelter.com

Mainos