8528a169 c102 4fd4 a26b f84b2ed72355

JYVSECTEC – kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus

JYVSECTEC Center -kehityshankkeella on mahdollistettu kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan jatkuvuus tulevaisuuden haasteiden ratkaisijana.

V

uonna 2015 alkanut, Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin johtama, JYVSECTEC Center -kehityshanke lähestyy loppuaan. Hankkeen päätuloksena on puolueeton kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus, joka toiminnallaan lisää yhteistyökumppaneiden häiriönsietokykyä, mahdollisuuksia havaita ja torjua toimintaansa kohdistuvia kyberuhkia sekä kehittää henkilöstönsä osaamista. Keskus tunnetaan nimellä JYVSECTEC (Jyväskylä Security Technology).

Teknisenä alustana toimiva kyberturvallisuuden harjoitusympäristö, Realistic Global Cyber Environment (RGCE), mahdollistaa niin tutkimus- ja kehitys-, kuin koulutus- ja harjoitustoiminnan järjestämisen dynaamisesti muuttuvassa toimintakentässä. Valtiollisten toimijoiden lisäksi myös yksityiset toimijat ovat havainneet harjoitusten tärkeyden vaativissa kyberturvallisuustilanteissa tarvittavan osaamisen kehittämiseksi. Hankkeella on kehitetty ja pilotoitu useille toimialoille kyberturvallisuusharjoituksia sekä harjoitustoiminnassa käytettäviä toimintamalleja kyberturvallisuuden tilannekuvan luomiseen, analysointiin sekä sen mukaiseen johtamiseen ja viestintään.

Kehityksen myötä JYVSECTEC kykenee tarjoamaan kumppaneilleen yhä laadukkaampaa ja monipuolisempaa yhteistyötä osaamisen kehittämisessä. Myös jatkokehityskohteita on mietitty, sanoo hankepäällikkö FT Tero Kokkonen. Sellaisiksi on tunnistettu mm. tekoälyn ja data-analytiikan nostaminen osaksi kyberturvallisuuden tutkimus- ja kehitystoimintaa, lisäksi digitalisoituva SOTE-ympäristö tuo kehitystarpeita kyberturvallisuuden kehitys- ja harjoitustoimintaan.

Hankkeen myötä saavutettu kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittyminen ja laajeneminen mahdollistavat sekä kyberturvallisuuden T&K-toiminnan että liiketoiminnan määrällisen ja laadullisen kehittymisen. Tulevaisuuden osalta voidaan todeta JYVSECTEC:llä olevan vahva kansallinen asema tulevaisuuden teknologioiden turvallisuuteen liittyvien haasteiden ennakoijana ja ratkaisijana.

jyvsectec.fi

Mainos