F9b36454 a6a5 4103 b6b3 3ecb0ee7369d

Teknologian avulla saadaan lisää luottamusta taloudelliseen tietoon

Tilintarkastaja voi tarjota asiakkaalleen yhä kokonaisvaltaisempaa palvelua, kun digitaalisen teknologian avulla aineistot voidaan käydä läpi nopeammin, tehokkaammin ja kattavammin.

T

ilintarkastusrobotiikan ja analyysityökalujen avulla saadaan lisää luottamusta taloudelliseen tietoon, sillä niiden avulla pystytään käsittelemään suuria tietomassoja ja tarjoamaan pistokokeiden sijaan jopa 100 % otoksia. Näin saadaan syvällisempää tietoa kuin perinteisen tilintarkastustyön kautta. Dataa on saatavilla paljon ja sen käsittely voidaan automatisoida, mutta tilintarkastaja ratkaisee kuitenkin aina, mitä data kertoo. Selvää on myös, että älykkäinkään robotti ei korvaa asiakkaan ja tilintarkastajan vuoropuhelua, BDO:n partner, tilintarkastuksen liiketoimintajohtaja, JHT, HT Minna Ainasvuori muistuttaa.

Teknologian hyödyntäminen on tärkeää, mutta kaiken taustalla on kuitenkin vahvan ja vuorovaikutteisen luottamussuhteen rakentaminen tilintarkastajan ja asiakkaan välille.

”Haluamme ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa syvällisesti, jolloin voimme tarjota parhaita mahdollisia ratkaisuja heille, kuten tilintarkastuksen robotiikkaa. Tässä tarvitaan paitsi osaavaa ja taitavaa tarkastajaa, myös sparrausta ja vuoropuhelua asiakkaan kanssa”, BDO:n partner, Helsingin aluejohtaja, KHT Taneli Mustonen kertoo.

BDO lähestyykin tilintarkastusta lähtökohtaisesti asiakkaan riskien ymmärtämisen kautta, toki kuitenkin tilintarkastuksen määräykset huomioiden. ”Aluksi kartoitamme asiakkaan prosessit, tunnistamme riskit ja fokusoimme työn merkittäviin riskeihin ja niitä vastaaviin kontrolleihin. Tämän jälkeen analytiikan ja robotiikan hyödyntäminen tehostaa työtä – tarkastamme asioita, joissa piilee aitoja riskejä emmekä keskity epäolennaisuuksiin”, Taneli Mustonen kuvailee.

”Näin asiakkaan johto, hallitus tai tarkastusvaliokunta voivat perustaa näkemyksensä tietoon, mikä lisää myös sidosryhmien luottamusta tilinpäätökseen”, Ainasvuori ja Mustonen summaavat.

BDO on viidenneksi suurin tilintarkastus- ja asiantuntija-palveluita tuottava organisaatio sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tuemme asiakkaidemme toimintaa 74 000 asiantuntijamme voimin 162 maassa. Tilintarkastuspalvelujen tuottajana Suomen BDO on alan neljänneksi suurin.

bdo.fi

Mainos