Ee5a035e 0a8a 4f11 8666 098ee7b91785

Pohjois-Euroopan huiput löytyvät Kokkolasta

Kokkolan teollisuusalue on omalla sarallaan Pohjois-Euroopan suurin. Menestys on rakennettu kovalla työllä, investoinneilla sekä hyvässä yhteishengessä.

V

ielä 2000-luvun vaihteessa moni tiesi Kokkolan teollisuudesta vain kaksi isoa toimijaa: valtionyhtiöt Kemira ja Outokumpu. Nyt Kokkolan suurteollisuusalueella, Kokkola Industrial Parkissa (KIP) on noin 15 teollista toimijaa, 55 palveluyritystä ja tukku huikeita menestystarinoita. Alue on Pohjois-Euroopan merkittävin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, koboltin ja sinkin tuotannossa ollaan jopa maailman suurimpien joukossa.

Menestys ei ole sattumaa. Sen eteen on tehty töitä ja investoitu: alueen yritykset ovat sijoittaneet vuosittain toistasataa miljoonaa euroa tuotannon laajennuksiin. Sen lisäksi tulevat vielä normaalit kunnossapitoinvestoinnit.

KIP ei kopioi vaan luo uutta, haluaa olla edelläkävijä. Siitä muodostuu alueen brändi.

”Tänne on helppo tulla, uusienkin yrittäjien. Infra on valmiina ja lupaprosessit sujuvia. Lisäksi raskaalle kemian teollisuudelle on kaavoitettu 70 hehtaaria, mikä on poikkeuksellisen iso alue Suomessa”, KIP Service Oy:n Olli-Matti Airiola sanoo. KIP on osaltaan luonut yhteistyötä alueen yritysten välille. ”Säästämme kuluissa, kun teemme yhdessä. Tämä näkyy muun muassa merialueen ja ilmanlaadun vaikutustarkkailuissa, jotka ovat laajinta koko Suomessa”, Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistyksen puheenjohtaja Kai Nykänen kertoo.

kip.fi

Mainos