63c00991 1671 43d5 a68b c281b29da0ef

Vastuullinen ja kestävä toiminta on menestyksen edellytys autokaupassakin

Sanalla autokauppias on yhä monelle negatiivinen mielleyhtymä, joka johtuu joko omista tai muiden ihmisten kertomista kokemuksista autoliikkeissä. Veho ei halua yhdenkään asiakkaan ostopäätöksen kaatuvan heikkoon asiakaskokemukseen.

"K

auppojen menettäminen siksi, että asiakas pitää enemmän kilpailijan tuotteesta tai saa heiltä paremman alennuksen, ei meitä haittaa”, Vehon toimitusjohtaja Kenneth Strömsholm valottaa, ”mutta emme halua menettää yhtään kauppaa sen vuoksi, että asiakkaan kokemus meistä on huono.” Jotta edellä mainittu tavoite toteutuu, Veho toteutti viime vuonna koko organisaation läpäisseen vastuullisuusohjelman.

”Vaikka tuotteesi tai palvelusi olisi paras, mutta ei kestävää ja sosiaalisesti hyväksyttävää, niin kysyntä laskee. Ihmiset vaativat yrityksiltä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, ja meidän pitää kertoa näistä asioista omaehtoisesti heille.”

”Meidän vastuullisuustyömme alkoi omistajista. Teimme yhteiset suuntaviivat tulevaisuudelle, jonka jälkeen ajatukset vietiin koko organisaatiolle ja jokainen osallistui matkan varrella vastuullisuuden määrittelyyn emmekä ylhäältä päin sanelleet sisältöä”, talousjohtaja Anssi Räsänen lisää.

Strömsholmin mukaan suuri haaste nykymaailmassa on se, miten jokainen saadaan aidosti lukemaan ja ymmärtämään ja toteuttamaan sovitut asiat. ”Ohjelmamme nimettiin Vastuullisuustaloksi, josta henkilökunta puhuu ja peilaa päivittäistä työtään. Vastuullisuusasiat ovat olleet jopa korostetusti esillä, mikä on vain hyvä asia. Opitut asiat ovat siirtyneet käytäntöön.”

”Emme halua menettää yhtään kauppaa sen vuoksi, että asiakkaan kokemus meistä on huono.”

Veho_2.png Osana kestävää ja vastuullista toimintaansa, Veho nosti kiinteistöjensä energiatehokkuuden uudelle tasolle.

Vastuullinen ja kestävä toiminta johtaa tuloksiin

Vastuullisuustaloa tuodaan avoimesti esille myös asiakkaille ja kumppaneille Vehon verkkosivuilla ja neuvotteluissa. Samassa yhteydessä Veho loi sekä sisäisesti että ulkoisesti toimivan anonyymin ilmoituskanavan, jonka kautta jokainen veholainen tai kuka tahansa ulkopuolinen voi ilmoittaa, mikäli näkee tai kokee Vehon toiminnassa jotain, joka ei ole linjassa Vastuullisuustalon kanssa.

”Meiltä voi vaatia lupaamaamme vastuullisuutta, mutta vaadimme samaa myös kumppaneiltamme. Kun toimimme lupaustemme mukaan, asiakkaiden kokemus meistä on hyvä ja saavutamme haluamamme tuloksen”, Räsänen kertoo.

Veholla kestävyyttä ympäristönäkökulmasta arvioidaan monelta kantilta – ei vain myytyjen autojen päästöjen kautta vaan kokonaisvaltaisemmin. Osana tätä Veho uudisti kiinteistönsä energiatehokkaammiksi vaikuttavin tuloksin.

”Vähensimme vuositasolla peräti 1 120 tonnia hiilidioksidipäästöjämme, mikä tarkoittaa energiana lähes 5 000 megawattitunnin säästöä. Se vastaa 300–400 auton vuosittaista 25 000 kilometrin ajosuoritetta”, Räsänen avaa.

Juuri tällaiset kumppanoitumiset eri alojen toimijoiden kesken ovat autoalaankin vaikuttavia megatrendejä, jotka tarjoavat uusia kanavia ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle tulevaisuudessa.

”Haluamme liikuttaa kestävästi intohimolla, ja olla kestäviä niin tuotteiden laadun kuin ympäristön suhteen, ja liikuttaa asioita ja ihmisiä fyysisesti sekä tarjota heille elämyksiä ja parasta asiakaskokemusta osaavan ja intohimoisen henkilökuntamme avulla”, Strömsholm summaa.

veho.fi

Veho on suomalainen autokaupan perheyritys, joka toimii myös Ruotsissa ja Baltian maissa. Yritys perustettiin 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Veho on kestävän ja vastuullisen autokaupan edelläkävijä sekä vahva mahdollistaja erilaisille tulevaisuuden auto- ja logistiikka-alan liikkumisratkaisuille.

Mainos