B5a93451 d00b 4878 abf9 836955fb0cfa

Terveydenhuolto asiakaslähtöiseksi design-ajattelulla

Design-ajattelun ydin on syvällinen asiakasymmärrys. Tavoitteena on palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen pureutua ihmisten aitoihin tarpeisiin, kyvykkyyksiin ja motivaatiotekijöihin. Tämän jälkeen yhteissuunnittelun avulla rakennetaan inhimillisiä ja älykkäitä sosiaali- ja terveyspalveluja.

P

alvelumuotoilussa asiakasymmärrys lähtee empatiasta – jalkautumisesta asiakkaan maailmaan. Kuuntelemalla ja havainnoimalla saadaan ymmärrys siitä, miten asiakas kokee hoitoketjut ja palvelupolut, mitä haasteita niissä on, ja mihin tarvittaisiin esimerkiksi uusia rooleja, palvelumalleja tai digitaalisia työkaluja.

Asiakasymmärryksen rinnalla on ymmärrettävä hoitohenkilökunnan tarpeet, työnkuvat, insentiivit ja hoito- sekä palveluprosessit. Siksi asiakaspolkua tarkastellaan myös ammattilaisten näkökulmasta, jolloin siitä saadaan hyvä kokonaiskuva. Kokonaiskuvan pohjalta suunnitellaan tarpeita vastaavat työkalut ja palvelut. ”Yhteissuunnittelun ja visualisoinnin avulla autamme ihmisiä ymmärtämään toistensa roolit palveluketjussa ja oivaltamaan yhdessä, miten palveluja tuotetaan vaikuttaviksi ja ihmiskeskeisiksi.

Mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista luomme prototyyppejä, joita testaamme asiakkailla. Näin kehitämme uusia palvelumalleja, jotka oikeasti integroituvat arkeen”, Kaufmannin toimitusjohtaja Petra Jäntti kertoo.

”Palvelumuotoilun avulla kehitetään palvelu-konsepteja, jotka oikeasti integroituvat arkeen.”

Design-ajattelua hyödyntäen on syntynyt myös digitaalinen työkalu Noona, joka yhdistää syöpäklinikan ja syöpäpotilaan toisiinsa. Seuraava vaihe SOTE-palveluiden suunnittelussa on yhdistää palvelumuotoilu ja analytiikka. Yhdessä data ja design tarjoavat ennennäkemättömät edellytykset kehittää vaikuttavimpia terveyspalveluita, jotka ovat ihmisille merkityksellisiä ja järjestelmälle kustannustehokkaita .

kaufmann.fi petra.jantti@kaufmann.fi

Mainos